Swipe left/right to see plans
KVM Linux VPS Packages KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Price

C$14.63

(per month)

C$117.04

(per month)

C$58.52

(per month)

C$29.26

(per month)
Order Now Order Now Order Now Order Now
CPU Core(s) 1 4 3 2
Disk Space 20 GB 160 GB 80 GB 40 GB
Monthly Traffic 1 TB 4 TB 3 TB 2 TB
RAM 1024 MB 8192 MB 4096 MB 2048 MB
IP Addresses 1 1 1 1
Domain Registration C$13.49 C$13.49 C$13.49 C$13.49
Guarantees KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
No Setup Fees
1-hour Account Activation
99.9% Uptime Guarantee
24/7 Technical Support
Full Root Access
OS Options KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Debian
CentOS
Ubuntu
Administration Options KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Full SSH Access
Weekly Data Backups
Reselling Options KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
eNom Domain Name Reseller Account
ClientExec
Control Panel Installation KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Hepsia (unlimited domains, no root access) C$0.00/mo. C$0.00/mo. C$0.00/mo. C$0.00/mo.
cPanel licenses: from C$20.29/mo. from C$20.29/mo. from C$20.29/mo. from C$20.29/mo.
Extra Dedicated IPs KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
1 IP Address C$4.39/mo. C$4.39/mo. C$4.39/mo. C$4.39/mo.
Administration Services KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Installation & Troubleshooting C$90.71/hour C$90.71/hour C$90.71/hour C$90.71/hour
KVM Linux VPS Packages KVM 1 KVM 4 KVM 3 KVM 2
Monthly Price

C$14.63

(per month)

C$117.04

(per month)

C$58.52

(per month)

C$29.26

(per month)
Order Now Order Now Order Now Order Now